• off-na blog

כי בת 70 היא

השם "ישראל" מופיע בתנ"ך פעמים רבות, בפעם הראשונה בשמו של יעקב אבינו. לפני 70 שנים בדיוק הוחלט כי זהו יהיה שמה של המדינה החדשה, וכך נכתב במגילת העצמאות, כמו גם נאמר בהכרזת העצמאות ע"י בן גוריון: לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

מאז עברנו, כעם וכמדינה, תקופה המקבילה למאות שנים בחיי מדינות אחרות: מלחמות ומבצעים, וגם קצת שלום; התפתחות כלכלית, מדינית, אזרחית וחברתית. ועדיין לא יושבים רגל על רגל אלא ממשיכים להמציא, לשכלל, לפתח, לשדרג.

האם אנחנו כאינדיבידואלים עצמאיים? יש לנו את זכות הבחירה, ולא רק לכנסת: בחירה בין טוב לרע, בין שחור ללבן, בין עשיה לביתי או עזרה לזולת, בין שקיעה בעבר או מבט לעתיד. למרות שאנחנו לא קמים כל יום ומכריזים על עצמאותנו, הרי שבפועלנו ובמעשינו אנו מוכיחים זאת כל פעם מחדש. אולם אנחנו לא עצמאיים עד הסוף, מבחירה או שלא מבחירה-תמיד נצטרך לתת דין וחשבון לבן או בת הזוג, לילדים, להורים, למקום העבודה, למוסדות השלטוניים ועוד ועוד, ברמה כזו או אחרת. מול העצמאות ישנה גם תלות. או לפחות חוסר בעצמאות. לפעמים הדלת תיטרק לנו בפנים. לפעמים נפתח אותה בבעיטה.

אבל מה שלא יהיה-עדיף לפזר אהבה. לא שנאה

מדי שנה מתקיים החיבור הבלתי אפשרי הזה בין עצב לצחוק, בין אבלות לשמחה, בין זכרון לתקווה ותמיד יהיה הוויכוח האם זה ראוי ונכון, וכנראה שאף פעם לא תהיה תשובה אחת נכונה ומדוייקת. הברכה הפופולרית כשנולד בן היא "הלוואי שכשתגדל לא יהיה צבא". היום אפשר להגיד את זה גם לבנות, מן הסתם, הלא חיילות רבות משמשות בתפקידים קרביים יותר מאי-פעם. אנחנו לא שוויץ ותמיד נצטרך צבא שיגן עלינו, אבל אני נושאת תקוה לעתיד טוב יותר. גם אתם?


עשינו דרך מאוד ארוכה ב-70 שנה, מלאת פיתולים בעלילה, התקדמנו והתעצמנו. לחיינו!

OFF-NA - fashion, makeup & more

OFF-NA בלוג אופנה, ביוטי ולייף סטייל